TACHOGRAFY

Instalacja, aktywacja, kalibracja odczyt danych

Wszystkie pojazdy ciężarowe wyprodukowane po 1 maja 2006 muszą być wyposażone w tachografy cyfrowe. Każdy właściciel nowego pojazdu ma 14 dni od zarejestrowania na wykonanie kalibracji tachografu cyfrowego w upoważnionych warsztatach.

Każdy przedsiębiorca posiadający pojazdy z tachografem cyfrowym powinien pobierać i archiwizować dane pobrane z tachografu jak również z kart kierowców. Dane z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy możemy pobrać za pomocą odpowiednich urządzeń. Na rynku pojawiło się wiele urządzeń, najlepszą metodą dobrania odpowiedniego sprzętu jest kontakt z autoryzowanym serwisem. Możliwe jest również pobranie danych w serwisie który świadczy taką usługę.

Pobieranie danych z tachografu cyfrowego:

– co najmniej raz na 90 dni,
– natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie
– w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony, ale pobranie danych jest możliwe
– dla celów administracyjnych w ciągu 7 dni;

Pobieranie danych z karty kierowcy:

– co najmniej raz na 28 dni,
– przed opuszczeniem przez kierowcę dotychczasowego miejsca pracy,
– w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty
– dla celów administracyjnych w ciągu 7 dni;

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie Tachografów Cyfrowych:

  • Aktywacja , Kalibracja Tachografów w pojeździe,
  • Montaż nowych jak i używanych tachografów (w zależności od daty pierwszej rejestracji pojazdu w krajach unii),
  • Naprawa , wymiana , instalacja instalacji od przetwornika tachografu,
  • Kasowanie błędów DTC i usuwanie przyczyn i powstania,
  • Odczyty danych z Kart Kierowców, pojazdów ( dane nagrywamy na płyty CD-ROM lub przesyłamy e-mailem )