KONTAKT

„AMPEX” PIOTR SŁODYKA

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

67-200 Jaczów ul. Obwodowa 4 tel. 508 623 103

67-200 Głogów ul. Mickiewicza 63A tel. 514 968 626

Zapraszamy AMPEX Głogów